Siedziba Główna

ANIMEX-TRANS Sp.z o.o.
ul: Sikorskiego 6a
05-119 Legionowo-Łajski
tel: (22) 868 14 80
fax: (22) 846 09 64
email: info@animextrans.pl

Warsztat:
+48 608 288 231

Filia w Gdyni

ANIMEX-TRANS Sp.z o.o.
ul: Polska 20
81-339 Gdynia
tel: (58) 782 27 22
fax: (58) 781 63 36
email: animextrans@ima.pl
ANIMEX-TRANS Sp.z o.o.
ul:Sikorskiego 6 A
05-119 Legionowo - Łajski
KRS0000027841 sąd rej. dla m.st. Warszawy
XII wydz. gospodarczy KRS
NIP 526-03-08-832
Kapitał zakładowy 1 792 600,00PLN

POLSKI